Skip to main content
Vesti

Projekat REMEDIES: Otvoren poziv za finansijsku podršku inovativnim rešenjima za sakupljanje i valorizaciju plastičnog otpada

Piše: 15.09.2023septembar 18th, 2023Nema komentara

U okviru ekološkog projekta REMEDIES, čiji je EXIT fondacija deo, otvoren je poziv namenjen javnom sektoru za finansijsku podršku do 100.000 evra i inovativne usluge u sakupljanju plastičnog otpada i valorizaciji otpada na Mediteranu.

Misija REMEDIES projekta je da kreira inovativna rešenja i tehnologije za praćenje, sakupljanje, sprečavanje i valorizovanje (mikro)plastike iz naših okeana, i da se tako dođe do budućnosti bez plastičnog otpada (#PlasticLitterFree).

Poziv je namenjen projektima koji imaju cilj da ubrzaju primenu sistema za prikupljanje plastičnog otpada, kao i da promovišu i istražuju inovativne načine pretvaranja plastičnog otpada u vredne proizvode ili resurse.

Ovo je dragocena prilika za zainteresovane strane u javnom sektoru da dobiju finansijsku podršku i inovativne usluge za projekte fokusirane na sanaciju i zaštitu od plastike. Aktivnim učešćem u ovom Otvorenom pozivu, kandidati mogu doprineti izgradnji društva koje je svesnije uticaja plastike na ekosisteme i stvaranju održive budućnosti za naše okeane.

Ovaj otvoreni poziv nudi javnim subjektima na području Mediterana finansiranje do 200.000 evra, odnosno do dva podgranta od 100.000 evra po kandidatu. Kandidati moraju biti iz država članica i/ili zemalja učesnica u regionu Mediterana, isključujući zemlje u kojima se nalaze partneri REMEDIES-a, a to su: Slovenija, Grčka, Nemačka, Hrvatska, Španija, Belgija, Francuska, Albanija, Srbija, Irska, Maroko i Italija.

Kandidati izabrani na ovom otvorenom pozivu dobiće različite vrste podrške, uključujući:

 • Finansijsku podršku do 100.000 evra tokom šest meseci
 • Pristup alatima i resursima
 • Tutorijale, mentore i vebinare
 • Umrežavanje i povezivanje sa ključnim akterima ekosistema
 • Pristup use-case-vima kako bi kreirali sopstvena rešenja

Finansijska podrška će biti obezbeđena u dve faze, na početku projekta i na kraju implementacije, u periodu od šest meseci. Svaki odabrani kandidat treba da predstavi plan po fazama i ključnim indikatorima učinka (KPI), kako bi pokazao njegov uticaj i dodatnu vrednost. Izabrani kandidati će imati podršku partnera REMEDIES, koji će biti mentori i usmeravati proces primene rešenja za obnovu vodenih ekosistema i doprinos ciljevima projekata REMEDIES. Mentori će biti određeni geografskom blizinom/sličnošću i tehničkom i naučnom blizinom i/ili komplementarnošću.

Vremenski okvir za prijavljivanje:
Početak: 15. septembar 2023. godine (12:00, podne po srednjeevropskom vremenu)
Kraj: 15. novembar 2023. godine (17:00 po srednjeevropskom vremenu)

Za više informacija i početak rada na prijavi: Da biste pristupili potpunim informacijama o Otvorenom pozivu 1, pogledajte Vodič za podnosioce prijava u oglasu za Otvoreni poziv 1 na REMEDIES sajtu ovde. Imajte na umu da bi trebalo da pročitate taj dokument pre nego što se prijavite.

Pristupite obrascu prijave ovde: https://www.f6s.com/open-call-1-remedies/apply

Da biste počeli sa prijavom, morate da imate ili kreirate F6S nalog: https://www.f6s.com/

Za sva konkretna pitanja u vezi sa Otvorenim pozivom, molimo Vas da kontaktirate REMEDIES tim za upravljanje Otvorenim pozivom: opencall@remedies-for-ocean.eu

Za potpune detalje, smernice i kriterijume za apliciranje, posetite REMEDIES sajt. Za direktna pitanja, molimo Vas za kontakt putem email-a: opencall@remedies-for-ocean.eu

O REMEDIES programu:

REMEDIES je program za inovacije Horizon Europe koji stvara inovativna rešenja i tehnologije za praćenje, sakupljanje, sprečavanje i valorizaciju (mikro)plastike iz naših okeana. Pristup je ukorenjen u nauci, cirkularnosti i angažovanju zajednice sa ciljem zaštite vodenih ekosistema, smanjenja zagađenja i razvoja klimatski neutralne plave ekonomije. Tokom sledeće četiri godine, 23 partnera iz 12 zemalja će pokazati 12 revolucionarnih inovacija od validacije i demonstracije, do prototipa sistema u operativnim okruženjima. Inovativna rešenja biće testirana na devet demonstracionih lokacija u osam mediteranskih zemalja. Uslediće testiranja na još 33 nove lokacije kako bi se ova rešenja proširila po celom Mediteranu.

Pratite nas putem:

Remedies.eu
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

Za medijske upite vas molimo da kontaktirate:

Violetta Tsitsiliani
Communications Manager
violetta.tsitsiliani@impacthub.net
Impact HUB Athens

REMEDIES projekat je početkom godine pokrenuo Nacionalni institut za hemiju u Sloveniji, u saradnji sa 22 partnera iz 12 različitih zemalja, 60 predstavnika i više od 20 lokalnih interesnih strana, a za cilj ima da privuče interesovanje javnosti za kreiranje i korišćenje sredstava za lečenje okeana, mora i voda, kroz praćenje i sakupljanje plastičnog otpada, a pre svega kroz sprečavanje nastanka novih zagađenja.

Glavni cilj projekta REMEDIES jeste da pokrene trend prevencije stvaranja plastičnog otpada angažovanjem šire javnosti, sprovođenjem zajedničkih akcija i građenjem ekološki svesnijeg društva na lokalnom, evropskom i globalnom nivou.

Konkretni koraci ka tom cilju biće praćenje makro i mikroplastičnog otpada u osam mediteranskih područja, sakupljanje i valorizovanje više od 422 tone plastičnog otpada, sprečavanje daljeg taloženja više od 61 tone plastike, dopiranje do preko 250.000 ljudi i angažovanje više od 2.000 građana, kao i povećanje zero-waste incijativa u preko 50 evropskih gradova. REMEDIES inovacije biće predstavljene u različitim zemljama i prilikama, sa ciljem da pruže primere dobre prakse i njihovu dalju primenu, a jedna od tih prilika biće i jedan od Exitovih festivala na Jadranskom moru 2025. godine.

Lista svih partnera projekta REMEDIES:

 1. National Institute of Chemistry (NIC) – Slovenia
 2. University of Maribor (UM) – Slovenia
 3. Alchemia-nova Greece (ANGR) – Greece
 4. Clera.One (CLERA) – Slovenia
 5. Wasser 3.0 (W30) – Germany
 6. Mold Srl (RC) – Italy
 7. Bio-Mi (BMI) – Croatia
 8. Cittadini (CIT) – Italy
 9. Next Technology Tecnotessile (NTT) – Italy
 10. AITIIP (AITP) – Spain
 11. Venice Lagoon Plastic Free (VLPF) – Italy
 12. CIBOS Innovation (CIB) – Greece
 13. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Italy
 14. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) – Belgium
 15. Small Islands Organisation (SMILO) – France
 16. Environmental & Territorial Management Institute (ETMI) – Albania
 17. EXIT Foundation (EXIT) – Serbia
 18. National Technical University of Athens (NTUA) – Greece
 19. Marine Conservation Greece (MCG) – Greece
 20. Impact Hub Athens (IHA) – Greece
 21. F6S Network Ireland Ltd (F6S) – Ireland
 22. Mohammed First University (MOH) – Morocco
 23. Infordata (INFOR) – Italy