Skip to main content

ProjektiProjekti EXIT Fondacije od njenog osnivanja

State of EXIT Zona

#ShareLove

Conscious R:Evolution

MOST za muziku Balkana

Asovi za decu

Asovi za decu

Youth Heroes

CulHuSrbTour

Prvi svetski mir

#Stayclean

Creative History Balkans Tour

Asovi za decu Zapadne Srbije

Obnova Opservatorije na Petrovaradinskoj tvrđavi

Kandidatura za Novi Sad 2021

Kandidatura za OPENS

Kandidatura za OPENS

Tiha balkanska većina

Creative Climate Leadership

Creative Climate Leadership

Youth Fair

Mix the City – The Balkans

Exit aid

EXIT AID

(Re)brand Serbia - Nacionalno brendiranje Srbije

(Re)brand Serbia – Nacionalno brendiranje Srbije

Društvo, ko vozi kući?

Konferencija kreativnih industrija Srbije

Sportski bazar

Oglasi za život