Conscious R:Evolution

Conscious R:Evolution platforma nastala je kao odgovor na to kako čovečanstvo uništava našu planetu i čini život neodrživim i kroz nju doprinosimo razvoju kolektivne i individualne svesti kako bismo razvili drugačiji pogled našu planetu i naše živote.
Svaka pozitivna promena u društvu nastaje prvenstveno kao rezultat individualne evolucije svesti. Platforma Conscious R: Evolution okuplja neke od vodećih svetskih govornika, umetnika, naučnika, lidera, preduzetnika i aktivista sa ciljem da se razgovara o mogućim pravcima individualnog i kolektivnog razvoja čovečanstva kroz panele, radionice, retreat-ove i festival. Prvih šest panela pregledalo je više od 400 000 ljudi, a ovaj broj raste. Dok su prvu seriju radionica pohađali učesnici iz 44 zemlje sveta, sa 6 kontinenata.
Jedino ujedinjeni možemo spasiti našu planetu i učiniti život ponovo održivim, postižući sklad čovečanstva i zemlje!

Poseti sajt