Obnova Opservatorije na Petrovaradinskoj tvrđavi

Exit fondacija zajedno sa kompanijom NIS i Gradom Novim Sadom obnovila je objekat „Male stražare“ na Petrovaradinskoj tvrđavi, koju Astronomsko društvo koristi kao Opservatoriju. Opsevatorija tj. originalni objekat „Male Stražare“ sagrađen u prvoj polovini XVIII veka, nalazi se u neposrednoj blizini Komunikacione kapije, na samom prilazu Hornverku i predstavlja važan objekat kulturnog nasleđa, čijom će se obnovom doprineti ponudi celokupnog kompleksa Tvrđave, kao i turističkoj ponudi Novog Sada.

Obnova „Male stražare“, koja je završena poslednjeg dana juna 2018. godine, rađena je pod direktnom supervizijom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada po čijem projektu su izvedeni sveobuhvatni konzervatorsko-restauratorski radovi. Misija Exit fondacije je da, uz promovisanje Tvrđave kao jedne od najatraktivnijih festivalskih i turističkih lokacija na svetu, unapredi i sačuva ovo fortifikaciono utvrđenje, kao najznačajniji istorijski, kulturni i turistički objekat Novog Sada kroz realizaciju višegodišnjeg projekta.

Više informacija