Mix the City – The Balkans

British Council i EXIT Festival su 2016. godine pozvali britanskog muzičara Ghostpoeta i 12 lokalnih izvođača sa celog Balkana kako bi stvorili jedinstveno muzičko iskustvo koje priča neočekivanu priču o našem regionu, podstiče razgovor među ljudima i učvršćuje prijateljske odnose među njima. Ova inicijativa pozivala je i publiku da se uključi u interaktivnu platformu.

Miksovanjem snimljenih audio semplova u izvođenju 12 umetnika koji se fizički možda nikada nisu ni sreli, svaki korisnik mogao je upotrbiti svoju kreativnost da bi približio i povezao osam izabranih balkanskih gradova. Krajnji rezultat svake interakcije sa „Mix the City“ platformom je jedinstveni video klip koji spaja audio miks koji je generisao sam korisnik sa video snimcima izvođača i autentičnih predela snimljenih širom Balkana.

Više informacija