Creative History Balkans Tour

Cilj projekta je razvoj turističkog sektora u ciljanim područjima koristeći kreativne industrije i kulturno nasleđe, čime se doprinosi ekonomskom rastu balkanskog regiona.  Okosnica i ideja Creative History Balkans Tour (CHBT) jeste da  razvije i promoviše turu zasnovanu na četiri istorijske tvrđave u četiri balkanske zemlje: Petrovaradinska tvrđava u Novom Sadu, Srbija; Tvrđava Citadela, Stari grad Budva, Crna Gora; Tvrđava Kastel u Banja Luci, Bosna i Hercegovina; i tvrđava Skadar u Rozefa, Albanija. Tura će se razvijati na inovativan način i privlačiti mlade generacije, koristeći pristup kreativnih industrija, koji će dati novi život i privlačnost starim kulturnim sadržajima baštine Balkana.

Poseti sajt