MOST za muziku Balkana

Šta?

Kako bi doprinela razvoju muzičke industrije na Balkanu i promovisanju domaćih izvođača na internacionalnom tržištu, EXIT fondacija se kao partner priključila četvorogodišnjem projektu „MOST – the Bridge for Balkan Music“. Ovaj poduhvat od velike važnosti okuplja značajne aktere muzičke industrije ovog područja, a kroz četiri različita konkursa za izvođače, organizatore festivala, muzičke profesionalce i za urbane kreativce objediniće čak devet zemalja, sve u zajedničkom cilju proslavljanja Balkana kao plodnog muzičkog tla!

Cilj MOST projekta je da ojača muzičko tržište Balkana kroz podršku akterima world music i etno žanra: muzičarima, menadžerima, festivalima i institucijama. Plan je da se kanališe kreativni potencijal i kulturna raznolikost regiona u evropski muzički krvotok, te da se sektoru obezbedi održiv rast kroz kompleksan trening program. MOST zaista gradi most koji čine lični kontakti, iskustva i razmena, povezujući tako balkansko i svetsko muzičko tržište.

Muzika, a posebno world music, etno i drugi povezani žanrovi su pogodni za kulturnu razmenu, širenje vidika i čuvanje kulturnog nasleđa, što su upravo i osnovne vrednosti MOST projekta.

Ko?

MOST je namenjen umetnicima, bendovima, menadžerima, agentima, bukerima, promoterima, event menadžerima, vlasnicima klubova, menadžerima festivala i drugim profesionalcima world music žanra koji su zainteresovani da kroče na svetsku scenu. Budući da projekat takođe sadrži sektor posvećen urbanim politikama povezujući gradove i muzičku industriju, on okuplja i urbane kreativce, donosioce odluka, aktiviste, zvaničnike, nevladine organizacije, studente i istraživače koji rade na polju kulture i urbanog planiranja.

Geografski, projekat okuplja partnere iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, Rumunije i Srbije.

MOST čini 9 partnera (da vidite partnere pratite link), koji su predvođeni Hangvető organizacijom.

Zašto?

Balkan je regija neverovatnih resursa i neiskorišćenog potencijala. Većina ljudi povezuje muziku Balkana sa blistavim duvačkim instrumentima i bučnim žurkama, međutim, ovo poluostrvo se može pohvaliti složenim i dragocenim muzičkim nasleđem koje je vekovima inspirisalo i oblikovalo evropsku muziku, te ostalo živopisno i višeslojno sve do danas.

Ipak, muzika sa Balkana još uvek na svetskom tržištu nije dostigla mesto koje zaslužuje, dok su umetnici, festivali i profesionalci ostali u relativnoj izolaciji. Cilj MOST projekta je upravo ispravljanje te nepravde kroz profesionalnu obuku, razvoj publike, podršku mobilnosti umetnika i profesionalca, upravljanje događajima, razvoj platforme, predloge politika i pilot projekte, osnaživanje regiona i njegovih predstavnika u širem međunarodnom kontekstu.

Kako?

MOST ima četiri stuba svojih trening programa, čija je kruna MOST završni događaj u 2023. godini. Trening programi imaju nekoliko ciklusa tokom četiri godine MOST-a, uključujući dodatne programe poput mentorstva, kreativnih radionica, posete raznim showcase događajima, prakse itd. MOST će biti prisutan na najvećim svetskim muzičkim događajima, poput budimpeštanskog Ritmo-a ilI WOMEX-a.

I. Balkan Music Export – za umetnike i bendove world music žanra

Umetnici odabrani za ovaj program dobijaju profesionalni trening i mentorstvo, pomoć u razvoju umetničkog portfolia, kao i pristup profesionalnim i B2B događajima. Umetnici se biraju kroz otvoren proces selekcije, a biće promovisani na Balkan Showcase događaju u Novom Sadu 2021, kao i na sličnom MOST Showcase događaju.

II. Razmena festivala – za organizatore festivala

MOST svake godine okuplja predstavnike 20 festivala: 10 sa Balkana i 10 iz drugih delova Evrope. Oni se sastaju u Briselu na velikom muzičkom događaju, povezuju se, i imaju mogućnost da rade zajedno, da se posećuju i da razmenjuju umetnike. Razmena ima za cilj da unapredi profesionalnu mrežu kontakata kao i opseg umetničkog delovanja svih učesnika.

III. Pilotiranje urbanih politika – za urbane kreatice

MOST je inkubator za projekte koji povezuju muzički sektor i gradove, usmeren na pomoći razvoju i implementaciji inicijativa koje povezuju kreativni sektor i urbane sredine regiona.  Istu svrhu imaće i predlozi politika, trening i mentorski programi.

IV. Menadžment trening – za profesionalce world music žanra

Svake godine 30 učesnika dobija profesionalni trening koji će im omogućiti da efektivno rade na međunarodnoj sceni, kao i pristup najvećim profesionalnim događajima. Polovini učesnika će biti ponuđene prakse u trajanju od 2 do 4 nedelje i „jedan na jedan“ mentorstvo.

MOST je podržan kroz program Kreativna Evropa, koji je deo okvira Evropske Unije za podršku kulturi i audiovizuelnom sektoru.

Poseti sajt